Breaking News

Tag Archives: tanggung jawab

Suami Kekanak-kanakan

Bagi kawan-kawan saya ini, tentu tak keberatan dengan hobi suami-suami mereka. Hanya saja jika hobi itu membuat suami lupa tanggung jawab utamanya sebagai lelaki yang beranak dan beristri, huru hara di rumah tangga tak terelakan lagi.

Read More »

Kesedihan Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz berdiri di atas mimbar di hari Jumat. Ia kemudian menangis. Ia telah dibaiat umat Islam sebagai pemimpin. Di sekelilingnya terdapat para pemimpin, menteri, ulama, penyair dan panglima pasukan.

Read More »