Ruang Muslimah
Inspiring and Educating Muslim Woman
Jelajahi Topik

Mencukur bulu kemaluan

Mencukur Bulu Kemaluan

Mencukur rambut kemaluan hukumnya adalah sunnah. Dan ini disepakati oleh madzhab yang empat : Hanafiyah, Malikiyah, Asy-Syafi’iyyah (Al-Majmu’, 1/283) dan Hanabilah (Asy-Syarh Al-Kabir, 1/103).

Maaf Ukhti Antum Offline